อาหารมังสวิรัติในญี่ปุ่น!

อาหารมังสวิรัติในประเทศญี่ปุ่นเป็นรสชาติที่น่าเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือศีลธรรมหรือเพียงเพราะว่ามันอร่อยมากเกินไปอาหารมังสวิรัติในประเทศญี่ปุ่นก็เหลือเชื่อ แม้ว่าญี่ปุ่นยังมีร้านอาหารอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีประเพณีมังสวิรัติ Shojin Ryori (ภิกษุสงฆ์) และยังมีอาหารมากมายที่ให้บริการอาหารมังสวิรัติอีกด้วย

อาหารมังสวิรัติในญี่ปุ่น!

Awesome Vegetarian Restaurants in Shinjuku!

If you're vegan or vegetarian, these are the best restos to try in Shinjuku, Tokyo! Japanese cuisine, Western cuisine, Indian, etc.

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Itosho: A One-Star Michelin Restaurant in Tokyo

If you're vegan or vegetarian and would like to know what refined Japanese cuisine is all about, you should definitely come to try this one-star Michelin restaurant in Azabujuban in Tokyo! Each dish is prepared carefully and is a delight to the senses. In fact, you don't need to be vegetarian to appreciate this delicate cuisine.

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

University Sweet Potato?? Easy Japanese Sweet Potato Recipe!

University sweet potatoes? Such a strange name, but such a delicious snack! How did this delicious snack get its name, and how to make it at home!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Healthy Japanese Comfort Food Recipe: Okayu!

If you need a boost on these cold winter days or if you are feeling unwell, you should try Okayu! What could possibly be more comforting than a nice bowl of Japanese rice porridge (okayu)! Here is the recipe so you can try making it at home too.

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Is This The Real Life? Is This Just Fantasy? Heavenly Japanese Pancake Recipe!!

As a Japanese fanatic, when I first tried these incredibly fluffy pancakes, I knew I had to learn the recipe and try making it at home too! If you can't try them because you don't live in Japan, try making them at home for a lovely Sunday brunch!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Healthy Soba Salad Recipe! Ready in a Flash and Healthy!!

This recipe can be prepared in less than 15 minutes and it's incredibly healthy and nutritious. For all you health-conscious peeps out there, give this recipe a go! Would you like to know soba's health benefits! Keep Reading!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Vegetarian Sushi Recipe! Fun Dinner Party Idea For Vegetarians!

Sushi is a really fun meal to make between friends, not only is it easy, but it's also a nice icebreaker between new friends! While enjoying a nice glass of wine, people can gather around and enjoy (or laugh at) their original and vegetarian creations.

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Easy and Tasty Cheese & Mochi Recipe!

Lazy and tasty snack you could make to have with a nice, cold glass of beer. Great anytime of the year!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Easy Vegetarian Japanese Curry Recipe!

Have you ever tried Japanese curry? It is an easy dish to make at home and is appreciated by everyone, young and old, because of its comforting taste. If you would like to try the vegetarian version of Japanese curry, this recipe is for you!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust