อาหารมังสวิรัติในญี่ปุ่น!

อาหารมังสวิรัติในประเทศญี่ปุ่นเป็นรสชาติที่น่าเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือศีลธรรมหรือเพียงเพราะว่ามันอร่อยมากเกินไปอาหารมังสวิรัติในประเทศญี่ปุ่นก็เหลือเชื่อ แม้ว่าญี่ปุ่นยังมีร้านอาหารอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีประเพณีมังสวิรัติ Shojin Ryori (ภิกษุสงฆ์) และยังมีอาหารมากมายที่ให้บริการอาหารมังสวิรัติอีกด้วย

อาหารมังสวิรัติในญี่ปุ่น!

Best 6 Healthy Ramen in Tokyo!

Ramen is probably one of the most popular dishes among travelers in Japan. But, as it tends to be a very high-calorie meal, Japanese people tend to have it as a once in a while treat. Here are some healthy ramen options that you can enjoy a lot more often. Some of the selections are healthier than your average ramen dishes, and some of them are straight-up healthy!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Tokoroten: A Vegan Japanese Jelly Noodle Summer Dessert And How To Make It!

There is an overwhelming number of foods you can try in Japan. It varies by region and by season, so it's like diving into a deep, delicious ocean of novelty! Yum! There are loads of new foods to discover during the summer in Japan, they are generally light and refreshing, but oh so ever delicious! Here's one you should try! It's a jelly noodle called tokoroten!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Umenohana: Elegant Kaiseki Cuisine Experience

Umenohana is a restaurant chain that mainly serves Kaiseki cuisines using tofu and yuba (soy bean skin). Here's a guide to Umenohana, one of the most elegant, authentic Japanese restaurant chains in Japan!

friendofpear
friendofpear

Shojin Ryori: Buddhist Cuisine in Kyoto for an Unforgettable Japanese Experience

While you are visiting Kyoto, you should try having a very traditional and unique experience by having Buddhist monk cuisine in or by a temple. This will undoubtedly be an unforgettable experience in Kyoto.

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

To All Veggie Lovers: Top 5 Custom Salad Bars In Tokyo!

Custom salads and salad bars are very popular in countries like the US, and is starting to become popular in Tokyo too! Here are the top 5 salad bars located in Tokyo, Japan!

มัทฉะ
มัทฉะ

5 Reasons You Should Eat Organic in Tokyo

For such a big metropolitan city, Tokyo is surprisingly not so organic-friendly. In fact, organic supermarkets and restaurants are scarce so options are limited. But worry not, here is a list of the best organic restaurants around Tokyo. Vegetarians and non-vegetarians alike, you'll find what you're looking for!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust

Vegetarian Eating in Shibuya, Tokyo

Being a vegetarian in Tokyo isn't simple. Meat dishes are very popular and fish broth is widely used in Japanese cuisine. You can find a few vegetarian plates at almost any restaurant, but the choices tend to be quite limited. Vegetarian restaurants are starting to pop up all over Tokyo. Let's explore vegetarian cuisine in Shibuya!

Lili Wanderlust
Lili Wanderlust